03.66699.100

Liên hệ

Finish: Dark Grey/ Light Grey

Material: Aluminium – Polycarbonate Diffuser

IP54 – Phù hợp để ngoài trời