03.66699.100

Liên hệ

Finish: White/ Black

Material: High purity aluminium – Polycarbonate

Phù hợp để ngoài trời